Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 14.12.2021

§ 154 Oikaisuvaatimus rekrytointipalkkio päätöksestä § 24 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta