Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 14.12.2021

§ 144 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 20.12.2021.

 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hanna Sareila ja Liban Sheikh (varalle Jari Pitkänen).

Kokouskäsittely
Teemu Aaltonen, Matti Hännikäinen ja Anna-Kaisa Heinämäki saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)