Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 14.12.2021

§ 155 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Koulutusjohtaja, Kalevan kampus
§ 48 Taitaja 9 - kilpailujen kustannusten suorittaminen Tampereen seudun ammattiopistossa, 19.11.2021

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 102 Toiminta-avustus Tampereen kaupungin ylläpitämien lukioiden opiskelijakuntien hallituksille lkv 2021-2022, 17.11.2021
§ 103 Tampereen lukiokoulutuksen pedagogisen johtamisen kehittäminen ja lukiouudistuksen paikallinen toteuttaminen -projektin käyttämättä jääneen valtionavustuksen palauttaminen, 23.11.2021
§ 104 Go lukiot&Tredu Go! -projektin valtionavustuksen palautus, 23.11.2021
§ 108 OOH 2021-2022 Oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentaminen -projektin toteuttaminen, 03.12.2021

Palvelupäällikkö, Typ-johtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut
§ 21 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Pirkanmaan Ihmissuhdetyö ry:lle / M.K., 12.11.2021
§ 22 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Fusti Oy:lle / T.T., 12.11.2021
§ 23 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen päätös Fiscales Oy:lle / G.S., 12.11.2021
§ 24 Tampereen kaupungin rekrytointipalkkion kielteinen päätös Fiscales Oy:lle / G.S., 12.11.2021
§ 25 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen päätös Saloonius Oy:lle / J.A., 26.11.2021
§ 26 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen päätös Saloonius Oy:lle / J.S., 26.11.2021
§ 27 Tampereen kaupungin rekrytointipalkkion kielteinen päätös Saloonius Oy:lle / J.S., 26.11.2021
§ 28 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen päätös Tappara ry:lle / E.P., 26.11.2021
§ 29 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Silta-Valmennusyhdistys ry:lle / S.R., 26.11.2021

Palvelupäällikkö, Työllistymisen ja jatkuvan oppimisen palvelut
§ 2 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen päätös Hyperkani Oy:lle / J.K., 08.12.2021
§ 3 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen päätös Hyperkani Oy:lle / J.P., 08.12.2021
§ 4 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen päätös Hyperkani Oy:lle / H.V., 08.12.2021
§ 5 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Hyperkani Oy:lle / S.O., 08.12.2021
§ 6 Tampereen kaupungin rekrytointipalkkion kielteinen päätös Hyperkani Oy:lle / J.P., 08.12.2021
§ 7 Tampereen kaupungin rekrytointipalkkion kielteinen päätös Hyperkani Oy:lle / H.V., 08.12.2021
§ 8 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Erikoisinfra Oy:lle / J.K., 08.12.2021
§ 9 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen päätös JTH-Tekniikalle / J.A. (jatko), 08.12.2021

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut
§ 200 TE-palvelut 2024 uudistuksen selvityksen hankinta pienhankintana, 18.11.2021
§ 201 Uusi kasvu syntyy verkostoissa -hankkeen yhteisöagenttivalmennus - tarjouspyyntö, 18.11.2021
§ 206 Yritysasiakastietokantaohjelmiston käyttöoikeuslisenssien hankinta työllisyys- ja kasvupalveluihin, 02.12.2021
§ 198 Kasvuekosysteemien poikkileikkaavat kehittämisen kärjet -projektin toteuttaminen, 15.11.2021
§ 202 Suostumus työ​llisyyden edistä​misen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) mukaisiin tehtä​viin siirtä​miseen, 19.11.2021
§ 203 Yritysten kasvun sekä osaamis- ja innovaatioympäristöjen edistäminen -projektin toteuttaminen, 25.11.2021
§ 204 Yritys-CRM-järjestelmän määrittely ja hankinnan valmistelu -projektin jatkaminen, 29.11.2021
§ 208 Avustusennakon maksaminen kumppanuusavustusyhteisö TITRY ry:lle, 9.12.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely
Esittelijä lisäsi lautakunnan käsittelyyn seuraavan Regina Saaren päätöspöytäkirjan § 208 Avustusennakon maksaminen kumppanuusavustusyhteisö TITRY ry:lle, 9.12.2021.
Puheenjohtaja totesi näin muutetun esityksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)