Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 14.12.2021

§ 148 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 340 Tredun opetuksessa tarvittavien kalojen ja kalatuotteiden hankintasopimuksen option käyttäminen , 03.12.2021
§ 320 Vahingonkorvausvaatimus julkisen vallan käytöstä aiheutuneesta vahingosta virkavalinta-asiassa, 15.11.2021
§ 323 Sopimus Ukrainan ammatillisten opetussuunnitelmien, ammatillisen opettajankoulutuksen ja ammatillisten oppilaitosten johdon kehittäminen kansainvälisessä yhteishankkeessa (EU4Skills) -ryhmittymästä irtautumisesta, 15.11.2021
§ 332 Tampereen seudun ammattiopisto Tredun, KOY Ideapark Ab:n ja Ideapark kauppiaat ry:n välinen kumppanuussopimus, 30.11.2021
§ 333 Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittäminen -projektin aiesopimuksen hyväksyminen, 01.12.2021
§ 339 Opiskelijapalvelujen päälliköiden ja opintoasiainjohtajan varahenkilöt 2.12.2021 alkaen, 02.12.2021
§ 341 Yhdessä parasta Länsi -projektin yhteistyösopimuksen hyväksyminen ja projektin jatkoaika, 03.12.2021
§ 342 Maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminta 2021 -projektin projektityöryhmän täydentäminen, 03.12.2021
§ 343 Uusi kasvu syntyy verkostoissa -hankkeen Tredun projektityöryhmän täydentäminen, 03.12.2021
§ 344 Oppimiskylä-projektin yhteistyökumppaneiden sopimusten hyväksyminen, 03.12.2021
§ 345 Ideasta tuotteeksi -projektin toteuttaminen, 03.12.2021
§ 346 Tampereen seudun ammattiopiston ja Traficomin välisen sopimuksen hyväksyminen, 07.12.2021
§ 347 Tredun ja Ahlmanin ammatti- ja aikuisopiston välisen yhteistyösopimuksen hyväksyminen, 07.12.2021
§ 349 Luonnonmukainen täsmäpuuhakkuu -projektin aiesopimuksen hyväksyminen, 08.12.2021

Kehitysjohtaja, ammatillinen koulutus
§ 42 Ammatillisen koulutuksen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen -projektin aiesopimuksen hyväksyminen, 26.11.2021

Koulutusjohtaja, Hervannan kampus
§ 57 Pikkubussin pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 23.11.2021
§ 58 Jauhemaalauslaitteiston pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 01.12.2021

Koulutusjohtaja, Kalevan kampus
§ 47 Henkilöauton pienhankinta autoalan opetukseen Tampereen seudun ammattiopistoon, 17.11.2021
§ 52 Harjakoneen pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 01.12.2021
§ 55 Työntömastotrukin pienhankinta Tampereen ammattiopistoon, 13.12.2021

Koulutusjohtaja, Pyynikin kampus
§ 52 Yhteistyösopimuksen hyväksyminen, Harrastamisen Suomen malli, Lempäälän kunta, 02.12.2021

Palvelupäällikkö, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 7 Tampereen seudun ammattiopiston ja Lempäälän kunnan välisen palvelusopimuksen hyväksyminen, Virta-kampuksen vahtimestaripalvelut, 26.11.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely
Esittelijä lisäsi lautakunnan käsittelyyn seuraavan Regina Blomin päätöspöytäkirjan § 55 Työntömastotrukin pienhankinta Tampereen ammattiopistoon, 13.12.2021.
Puheenjohtaja totesi näin muutetun esityksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Päivi Suurhasko, Veijo Niemi, Jari Tuominen, Reijo Koskela, Katja Luojus ja Anna Manner poistuivat kokouksesta päätöksen jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)