Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 15.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Katsaus elinvoima- ja osaamislautakunnan ajankohtaisiin asioihin:

- Toisen asteen yhteisvalinnan tulokset (Outi Kallioinen ja Jorma Suonio)

- Tredun uusi organisaatio 1.8.2018 alkaen (Outi Kallioinen)

- Vuoden 2019 talousarviokehys, väliaikatietoa elinvoima- ja osaamislautakunnan osalta (Regina Saari ja Tuija Telén)

Päätösehdotus oli

Ajankohtaiskatsaus merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Tuija Telén poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Päätös

Merkitään ajankohtaiskatsaus tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)