Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 15.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Ammatillisen koulutuksen perusrahoituksen sekä lisätalousarvion perusteella jaettavan rahoituksen hakeminen (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:4176/02.04.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala, puh. 050 329 5711, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja suunnittelupäällikkö Päivi Rajala, puh. 040 806 3105, etunimi.h.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Opetus-ja kulttuuriministeriö avasi alkukesällä haun varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen sekä lisätalousarvion perusteella jaettavan rahoituksen hakemisesta (OKM/114/592/2018, 31.5.2018). Elinvoima- ja osaamislautakunta on kokouksessaan 13.6.2018 §71 päättänyt rahoituksen hakemisesta. Apulaispormestari ja ammatillisen koulutuksen johtaja on valtuutettu valmistelemaan ja lähettämään hakemus määräajassa 6.8.2018 mennessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriölle on jätetty hakemus, jossa vuoden 2018 talousarvion määrärahasta on haettu lisää 50 opiskelijavuotta ja lisätalousarvion perusteella 30 opiskelijavuotta, joista 10 on työvoimakoulutukseen kohdennettavia opiskelijavuosia.

Rahoitushaun ohjeistuksen mukaan 2018 talousarvion määrärahasta jaettavat opiskelijavuosien lisäykset kohdennetaan osaajapulasta kärsiville aloille ja kasvun kannalta keskeisille aloille. Lisätalousarvion 2018 perusteella kohdennettavat opiskelijavuodet kohdennetaan ohjeistuksen mukaan kertaluonteiseen ammatillisen koulutuksen pilotin tuottamiseen, jossa kehitetään malli alanvaihtajien täsmäkoulutukseen ja osin heikkojen perustaitojen ja digitaitojen varassa olevien osaamisen parantamiseen osaajapulasta kärsivillä ja kasvun kannalta keskeisillä aloilla. Haun valmistelussa on kuultu yhteistyöyritysten tarpeita sekä paikallisten työvoimaviranomaisten tarvearvioita.

Hakemus on jätetty sähköisenä opetus- ja kulttuuriministeriön järjestelmään 3.8.2018 ja toimitettu allekirjoitettuna ministeriöön 6.8.2018.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Asia merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Regina Saari poistui kokouksesta.

Tiedoksi

Tuula Hoivala, Päivi H Rajala, Regina Blom, Ari Mäkitalo, Virpi Siiranen, Kristiina Karppi, Raija Mäkelä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)