Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 15.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 OKM:n päätös ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen myöntämisestä (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:1813/02.04.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut 20.6.2018 päätöksen (OKM/106/521/2018) ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen myöntämisestä vuonna 2018. Päätös on liitteenä.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Tampereen kaupungille strategiarahoituksena yhteensä 1 196 000 euroa käytettäväksi reformin toimeenpanoon seuraaviin asioihin:
-       ohjauksen kehittäminen 700 000 euroa
-       urheilijoiden ammatillisen koulutuksen kehittäminen 96 000 euroa
-       teknologia-alan koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa 400 000 euroa.
 
Ammattitaitokilpailujen järjestämiseen (Taitaja 2018 -kisat) myönnetään yhteensä 680 000 euroa. 

Myönnetyn avustuksen käyttöaika on 1.6.2018-31.12.2020, urheilijoiden ammatillisen koulutuksen kehittämisen osalta käyttöaika on 1.6.2018-31.12.2019.
 
Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti 21.3.2018 (§ 39) ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen hakemisesta. Strategiarahoitusta haettiin reformin toimeenpanoon yhteensä 2 500 000 euroa, josta urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen 100 000 euroa. Taitaja 2018 -kisojen järjestämiseen vuodelle 2018 haettiin 680 053 euroa.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksessä todetaan, että ministeriö ei ole voinut myöntää haettua strategiarahoitusta täysimääräisenä ottaen huomioon vuoden 2018 strategiarahoituksen käyttötarkoituksen, myöntökriteerit ja hakemuksessa esitetyt toimenpiteet, joihin strategiarahoitusta ei myönnetä.
 
Osa teknologia-alan hankehakemuksista valmisteltiin yhteistyössä muiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien kesken. Kun rahoitusta on myönnetty teknologia-alan hankkeisiin merkittävästi vähemmän kuin on haettu, hankkeiden toteuttaminen edellyttää suunnitelmien täsmentämistä sekä neuvotteluja muiden koulutuksen järjestäjien kesken. Neuvottelut pyritään käymään lähiaikoina.

Teknologia-alan hankkeita toteutetaan seuraavasti:

Digi-, kone- ja sähköalan osaamiskeskus Pirkanmaalle 220 000 euroa

Tulevaisuuden työelämäläheiset koulutuspolut teollisuuden ekosysteemissä 100 000 euroa

Valimoalan työelämälähtöinen toimintamalli ja tulevat osaamistarpeet 80 000 euroa.

Käynnistettävien strategiahankkeiden toteutus- ja taloussuunnitelmat päivitetään ministeriön päätöksen mukaisiksi ja toimitetaan muut olennaiset päivitetyt tiedot sähköisesti ministeriöön 30.9.2018 mennessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös merkitään tiedoksi.

Ammatillisen koulutuksen johtaja Outi Kallioisen selvitys vuoden 2018 strategiarahoituksella toteutettavista hankkeista merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin siten muutettuna, että Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös merkitään tiedoksi.

Ammatillisen koulutuksen johtaja Outi Kallioisen selvitys vuoden 2018 strategiarahoituksella toteuttavista hankkeista hyväksytään lähtökohdaksi. Lautakunnalle esitetään 6.9.2018 kokouksessa tarkemmat toteutussuunnitelmat strategiarahoituksen käytöstä.

Valimoalan koulutuksen toimintamallin hyväksymisestä tehdään päätös 6.9.2018.

Kokouskäsittely

Esitelijä muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti:

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös merkitään tiedoksi.

Ammatillisen koulutuksen johtaja Outi Kallioisen selvitys vuoden 2018 strategiarahoituksella toteuttavista hankkeista hyväksytään lähtökohdaksi. Lautakunnalle esitetään 6.9.2018 kokouksessa tarkemmat toteutussuunnitelmat strategiarahoituksen käytöstä.

Valimoalan koulutuksen toimintamallin hyväksymisestä tehdään päätös 6.9.2018.

Puheenjohtaja totesi korjauksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

Regina Blom, Ari Mäkitalo, Virpi Siiranen, Kristiina Karppi, Raija Mäkelä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)