Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 15.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Tampereen seudun ammattiopiston kilpailukykysuunnitelman toteutumisen seuranta (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:6366/00.01.02/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Elinvoima- ja osaamislautakunta on kokouksessaan 14.2.2018 § 19 hyväksynyt Tampereen seudun ammattiopiston päivitetyn kilpailukykysuunnitelman 2016-2020. Kilpailukykysuunnitelman kohdassa 3, seuranta, on todettu, että suunnitelman toteutumista ja tarvittavia toimenpiteitä arvioidaan Tredun johdon katselmuksissa puolivuosittain. Johdon katselmuksen yhteenveto tiedotetaan lautakunnalle.

Kilpailukykysuunnitelman toteutumista arvioitiin johdon katselmuksessa 14.6.2018. Katselmuksessa käsiteltiin kilpailukykysuunnitelman osa-alueet uudistuva pedagoginen toiminta sekä tehokas johtaminen ja päätöksenteko. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö osa-alue käsitellään henkilöstösuunnitelman arvioinnin yhteydessä ja taloudellinen tehokkuus talouden ja toiminnan katsauksessa.

Uudistuvan pedagogisen toiminnan kehittämistoimenpiteitä ovat:

 • Perustehtävän toteuttaminen rahoittajan ohjauksen mukaisesti
 • Henkilökohtaistaminen
 • Hakeutumisen kehittäminen
 • Työelämäyhteistyön ja työelämälähtöisyyden vahvistaminen
 • Työllistyminen ja uraohjaus
 • Opetushenkilöstön siirtyminen vuosityöaikaan.

Tehokkaan johtamisen ja päätöksenteon toimenpiteitä ovat:

 • Tiedon ja tiedolla johtaminen
 • Tredun toimintakulttuurin uudistaminen
 • Muutosjohtaminen
 • Asiakaslähtöisyys ja asiakkuuksien johtaminen
 • Kumppanuudet ja verkosto.

Kehittämistoimenpiteiden toteutumista arvioitiin kaksiosaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa johdon lisäksi arviointiin osallistuivat myös koulutuspäälliköt webropol-kyselyllä. Kyselyn tuloksista laadittiin yhteenveto, joka käsiteltiin johdon katselmuksessa. Yksityiskohtainen selvitys toimenpiteiden toteutumisesta on liitteenä. Pääsääntöisesti kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen on aloitettu. Osa on vielä kesken ja kehittämistyö onkin luonteeltaan jatkuvaa. Johdon katselmuksessa määriteltiin kehittämistoimenpiteille vastuuhenkilöt.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Teppo Rantanen, Johtaja

Seurantatiedot kilpailukykysuunnitelman toimenpiteiden toteutumisesta merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Jorma Suonio poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Regina Blom, Virpi Siiranen, Ari Mäkitalo, Tuula Hoivala, Pirjo A Järvinen, Kristiina Karppi, Maija Kirvesoja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)