Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 15.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Tiedotusaineisto (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:4525/00.01.03/2018

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraava asia:

• Aluehallintoviraston ohjauskirje koskien kuntien lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja päätösten ennakkoarviointimenettelyä eli EVAmenettelyä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)