Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 15.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Valtuustoaloite lyhyiden työsuhteiden tarjoamiseksi Tampereen kaupungilla - Ari Wigelius 

TRE:2237/01.00.01/2018

Päätös

Asia poistettiin esityslistalta.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä Teppo Rantanen peruutti esityksensä.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)