Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 15.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Elinvoima- ja osaamislautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Hiedanrannan hankekehitysjohtaja
§ 20 Hiedanrannan viemäröintivaihtoehtojen kustannustarkastelun lähtötietojen tuottaminen, lisätyö, 11.06.2018

Kehitysjohtaja, Työllisyydenhoidon palveluyksikkö
§ 20 Luottokortin myöntäminen maahanmuuttajainfo Mainion koordinaattorille, 05.07.2018

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 44 LangPerform -simulaatioympäristö ja arviointityökalut kielten opiskeluun, 31.07.2018
§ 37 GO toinen aste GO 2 -projektin toteuttaminen Tampereen lukiokoulutuksessa, 11.06.2018
§ 38 Muutos Tammerkosken lukion opetussuunnitelmaan 2016, 11.06.2018
§ 42 Rehtorien ja apulaisrehtorien opetustuntimäärän määrääminen lukuvuodelle 2018-2019, 14.06.2018
§ 43 GO toinen aste GO! -projektin toteutusajan jatkaminen lukiokoulutuksessa, 28.06.2018

Rehtori, Tampereen klassillinen lukio
§ 19 Tampereen klassillisen lukion käytössä olevien stipendivarojen jakaminen, 12.06.2018

Yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 47 Luetaan yhdessä -toiminnan vuokrakustannusten maksaminen, 06.07.2018

Yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 53 Kansainvälisen markkinaselvityksen hankkiminen ECCA Nodic AB:ltä Kotidigi- AIKO hankkeelle, 11.07.2018

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)