Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 15.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Elinvoima- ja osaamislautakunnanlle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 17 Muutoksia 365/12-projektin projektiorganisaatiossa, 07.06.2018
§ 18 GO toinen aste GO 2 -projektin toteuttaminen ja projektiorganisaation muodostaminen, 07.06.2018
§ 19 ROBOREEL-projektin projektiorganisaation täydentäminen ja kustannuspaikan muutos, 07.06.2018
§ 20 Parasta DigiOhjausta -projektiorganisaation täydentäminen, 07.06.2018
§ 22 Tredu Erasmus 2018-2019 -projektin toteuttaminen ja sopimuksen hyväksyminen, 12.06.2018
§ 24 Koulutusyhteistyön kehittäminen Venäjälle- projektin toteutusajan jatkaminen, 25.06.2018
§ 33 Tampereen seudun ammattiopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2018 - 2020, 25.06.2018
§ 39 GO toinen aste GO! -projektin toteutusajan jatkaminen, 28.06.2018
§ 41 Radio Moreenin yhteistyötä koskevan aiesopimuksen hyväksyminen, 29.06.2018
§ 42 Ideatyökalulla kerättyjen ideoiden kannusterahan myöntäminen, 29.06.2018
§ 48 Tredun OER-rahastosta myönnettävien stipendien jakamisesta päättämisen delegointi, 30.07.2018

Kehitysjohtaja, Työllisyydenhoidon palveluyksikkö
§ 19 Kotouttavan työtoiminnan hankinta työllisyyspalveluihin, 20.06.2018

Koulutusalajohtaja, Tekniikka ja teollisuus, Toisen asteen koulutus
§ 13 Tredun Kangasalan toimipisteestä poistettavan irtaimiston poisto opetuskäytöstä ja myynti, 20.06.2018

Ohjelmajohtaja, Työllisyydenhoidon palveluyksikkö
§ 14 Yhteistyösopimus työllisyyspalvelujen ja Tredun kesken kielikoulutuksen järjestämisestä, 20.06.2018

Palvelupäällikkö, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 7 Umpipakettiauton hankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 19.06.2018
§ 8 Hallikalusteiden hankinta Tredun Kangasalan toimipisteeseen, 19.06.2018

Toimialajohtaja, Tekniikan toimiala, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 25 Työmaaparakkien hankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 09.06.2018
§ 26 Työmaaparakkien hankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 12.06.2018

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely

Yhteistoiminta-alueen asioiden tultua käsitellyksi Leo Lähde, Päivi Söderström, Minna Löytty-Rissanen, Kirsti Turkia, Juho Ojares ja Raimo Kouhia poistuivat kokouksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)