Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 16.3.2021

§ 38 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Katsaus elinvoima- ja osaamislautakunnan ajankohtaisiin asioihin:

  • Oppivelvollisuuden laajentamisen projekti / Harri Jurvela ja Päivi Rajala
  • Tredun ajankohtaiskatsaus / Outi Kallioinen
  • Tiedoksi: Elinvoima- ja osaamislautakunnan 24.3.2021 kokous peruutetaan

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Johanna Roihuvuo, Päivi Rajala ja Harri Jurvela saapuivat kokoukseen asian käsittelyn alussa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)