Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 16.3.2021

§ 49 LISÄPYKÄLÄ: Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia) (lisäpykälä) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 69 Opintoasiainjohtajan viran täyttäminen Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa, 12.03.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely
Raimo Kouhia, Leo Lähde, Minna Löytty-Rissanen, Tiina Lammi, Päivi Söderström ja Kirsti Turkia poistuivat kokouksesta päätöksen jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)