Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 16.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 43 Opinto-ohjaajan viran perustaminen elinvoima- ja kilpailukyky palvelualueen ammatillisen koulutuksen palveluryhmään (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:524/01.02.01/2021

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja henkilöstöpäällikkö Satu Kuivasto, puh. 040 806 4083, etunimi. sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi. sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Tredussa on 21.1.2021 tilanteen mukaan 36 opinto-ohjaajaa. Läsnä olevia opiskelijoita Tredussa on 9 873. Tredun opinto-ohjaajien määrä suhteessa opiskelijoiden määrään on valtakunnallista tasoa alempi. Tästä syystä on tarpeen lisätä opinto-ohjaajien määrää ja vahvistaa opiskelijoiden ohjausta. Tavoitteena on myös ennakoida oppivelvollisuuden laajenemisen mukanaan tuomaa ohjaustarvetta.

Opinto-ohjaaja ohjaa ja edistää opiskelijan opintojen etenemistä, valmistumista ja valmistumisen jälkeistä työllistymistä sekä jatko-opintoihin hakeutumista. Opinto-ohjaajan tehtävänä on huolehtia siitä, että opiskelijat saavat opinto-ohjausta tutkinnon perusteiden ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmansa mukaisesti. Tehtävä sisältää myös ohjaus- ja tukipalvelujen koordinointia, suunnittelua, toteuttamista (asiakastyö, sidosryhmä- ja verkostotyö), arviointia ja kehittämistä.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle ammatillisen koulutuksen palveluryhmään esitetään perustettavaksi kaksi (2) opinto-ohjaajan virkaa 1.4.2021 alkaen.

Perustettavan ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajan viran osalta tiedot:

Toimintayksikkö: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue, ammatillisen koulutuksen palveluryhmä
Nimike: opinto-ohjaaja
Vakanssien määrä: 2
Palvelussuhteen laji: virka
Hinnoittelu: OVTES osio C, Liite 1, 4 11 03 00 3 tai 4 11 03 00 4
Työaikamuoto: vuosityöaika
Esimies: koulutuspäällikkö
Asema: muu

Tehtävänkuva (id 1287800) on tallennettu Donnaan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajien kelpoisuusvaatimukset on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista, 14.12.1998/986.

Hallintosäännön 43 § perusteella viran perustamisesta päättää lautakunta alaisessaan toiminnassa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle ammatillisen koulutuksen palveluryhmään perustetaan perusteluissa esitetyn mukaisesti kaksi (2) opinto-ohjaajan virkaa 1.4.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Regina Blom, Eija Haverinen, Satu Kuivasto, Piritta Haapahuhta, tredu henkilostoasiat@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)