Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 16.3.2021

§ 48 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 13 FinAl 2.0, 2018-2021, 3.kausi (Finland - Alberta) -projektin toteuttaminen, 19.02.2021

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut
§ 50 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Honkalampi-säätiö sr:lle/ R.L., 18.02.2021
§ 51 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Ukemix Logistics Ky:lle/ T.H., 22.02.2021
§ 53 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Ukemix Logistics Ky:lle/ A.H., 26.02.2021
§ 54 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Ukemix Logistics Ky:lle/ V.R., 26.02.2021
§ 55 Työllisyyden kuntakokeilun palvelujen ja tehtävien organisointi työllisyys- ja kasvupalveluissa, 01.03.2021
§ 56 Tampereen kaupungin rekrytointipalkkion myöntäminen Aisapojat Oy:lle / N.K., 02.03.2021
§ 57 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Ukemix Logistics Ky:lle / J.T. jatkopäätös, 02.03.2021
§ 58 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Ukemix Logistics Ky:lle / M.A. jatkopäätös, 02.03.2021
§ 59 Työllisyys- ja kasvupalveluiden johtoryhmän kokoonpano 1.3.2021 alkaen, 03.03.2021
§ 60 Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun asiakastietojärjestelmän käyttöoikeudet, 03.03.2021
§ 61 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen M-Market Koskikeskukselle / P.S., 08.03.2021
§ 62 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen In Isännöinti Oy:lle / A.K., 08.03.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)