Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 16.3.2021

§ 44 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 44 Oppimiskylä-projektin yritysyhteistyösopimuksien hyväksyminen, 19.02.2021
§ 55 Oppimisympäristöjen kehittämisen ja tieto-osaamisen parantamisen -projektien ohjausryhmä, 08.03.2021
§ 56 KEOSKI-projektin ohjausryhmän muutos, 08.03.2021
§ 58 Opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen -strategiarahoitusprojektin ohjausryhmä, 10.03.2021
§ 59 Tredu Erasmus 2019-2020 -projektin toteutusajan jatkaminen, 10.03.2021

Kehitysjohtaja, ammatillinen koulutus
§ 12 Turva-projektin toteuttaminen ja yhteistyösopimuksen hyväksyminen, 19.02.2021
§ 13 Vertaansa vailla - Verkostot johtamisen tukena -projektin yhteistyösopimuksen hyväksyminen, 22.02.2021
§ 14 ARVETI4.0 - Augmented Reality in Vocational Education and Training in the context of Industry 4.0 -projektin toteuttaminen ja sopimuksen hyväksyminen, 22.02.2021
§ 15 Ilmiölähtöinen osaamispalveluiden ekosysteemi -projektin aiesopimuksen hyväksyminen, 09.03.2021
§ 16 Työpajat 2023 -projektin Ylöjärven yritysyhteistyön aiesopimusten hyväksyminen, 10.03.2021

Koulutusjohtaja, Kalevan kampus
§ 5 Hiljaisten toimisto-/työtilojen pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 09.03.2021

Oppisopimuspäällikkö, Toisen asteen koulutus
§ 1 Oppisopimuskoulutuksen pienhankinta, Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto (OPH‐1956‐2018), lukitus- ja turvajärjestelmäasentajan osaamisala, 01.03.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)