Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 16.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 42 Vuodelle 2018 myönnetyn ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen loppuraportti (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:1813/02.04.01/2018

Valmistelija

  • Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja kehitysjohtaja Tuula Hoivala, puh. 050 329 5711, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Tampereen kaupungille ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi strategiarahoitusta vuonna 2018 yhteensä 1 196 000 euroa. Tästä rahoituksesta 96 000 € myönnettiin urheilijoiden ammatillisen koulutuksen kehittämiseen vuodelle 2019, joka raportoitiin talvella 2020. Muun strategiarahoituksen käyttöaika oli 1.8.2018-31.12.2020, josta tulee toimittaa loppuraportointi opetus- ja kulttuuriministeriölle 31.3.2021 mennessä.

Ohjauksen kehittäminen

Ohjauksen kehittämisen kehittämiskokonaisuudet olivat 1. Varhaisen tuen toimintamallin rakentaminen, 2. Data-analyysin kehittäminen
3. Asiakaslähtöisen varhaisen tuen ja ohjauksen verkostomallin rakentaminen ja 4. Tredun ohjauksen ja tuen tehostaminen arjen toiminnassa.

Kehittämishankkeen keskeisiä tuloksia olivat muun muuassa varhaisen tuen toimintamallin rakentaminen suunnitellusti ja se on jalkautettu vakiintuneeksi malliksi Tredun arkikäyttöön. Data-analyysin kehittäminen jalostui toteutusvaiheessa PowerBi-käyttöliittymän rakentamiseksi ja pilotoinniksi, jonka käyttöönotto laajentuessaan mahdollistaa oma-opettajien, opinto-ohjaajien, kuraattoreiden ja koulutuspäälliköiden yhteenvetonäkymän opiskelijoiden ja ryhmän opintojen etenemisestä. Ohjaustoimijoiden verkostoa laajennettiin ja yhteistyötä tiivistettiin opiskelijoiden vahvemman tuen varmistamiseksi ja Kohtaamo-toiminta pilotoitiin ja jalkautettiin eri muodoissaan Tredun kaikkiin toimipisteisiin.

Ohjauksen kehittämiseen kohdennetusta 700 000 euron määrärahasta jäi käyttämättä 6 100 euroa, mikä on palautettu ministeriöön korkoineen (432,18 euroa).

Teknologia-alan koulutuksen valtakunnalliseen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa

Teknologia-alan koulutuksen valtakunnallisen kehittämisen kehittämiskokonaisuudet olivat 1. Tulevaisuuden työelämälähtöiset koulutuspolut teollisuuden ekosysteemissä, 2. Digi-, kone- ja sähköalan osaamiskeskus Pirkanmaalle ja 3. Valimo-alan työelämälähtöinen toimintamalli ja tulevat osaamistarpeet.

Teknologia-alan vetovoiman vahvistamiseksi pilotoitiin ja otettiin käyttöön Teknologia-alan RoadShow -toiminta yläkouluille Tampereen seutukunnan alueella, mikä on lisännyt alan vetovoimaa ja hakijoiden määrää. Verkostomaisen osaamiskeskustoiminnan kehittäminen jalostui Pirkanmaan alueen teknologia-alan osaamisekosysteemin rakentamiseksi. Sen puitteissa koottiin keskeiset alan toimijat ja muut yhteistyökumppanit viemään alueellista teknologia-alan kehitystä eteenpäin. Valimoalan työelämäläheisen koulutuksen kehittämiseksi käynnistettiin valtakunnallinen yhteistyö alan yritysten kanssa ja sen puitteissa käynnistettiin koulutuspilotteja. Valimoalan koulutuksen kehittämistulokset siirtyivät hankkeen aikana sovitusti Tampereen aikuiskoulutuskeskukselle valimoalan koulutuksen uudelleen järjestelyiden tuloksena.

Teknologia-alan koulutukseen myönnetty rahoitus käytettiin kokonaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Opetus- ja kulttuuriministeriölle toimitettava vuoden 2018 strategiarahoitushankkeiden loppuraportti merkitään tiedoksi.

Johtaja, ammatillinen koulutus valtuutetaan täydentämään ja allekirjoittamaan loppuraportti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Esittelijä pyynnöstä pöytäkirjaan lisätään päivitetty liite, joka on saapunut esityslistan lähetyksen jälkeen.

Tiedoksi

Tredu johtoryhmä, Anne Haapalehto, Jari Rauhala, Piritta Haapahuhta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)