Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 17.11.2021

§ 133 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Ajankohtaiset:

  • Kouluterveyskyselyn tulokset/ opiskelijahuollon päällikkö Marja Nurmi-Vuorinen
  • Korkeakouluyhteistyön ajankohtaiskatsaus / koordinaattori Max Liikka

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Marja Nurmi-Vuorinen ja Max Liikka olivat läsnä kokouksessa ja poistuivat kokouksesta omien asioiden esittelyn jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)