Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 17.11.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 137 Elinvoima- ja osaamislautakunnan kokoukset kevätkaudella 2022 (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:7129/00.00.03/2021

Valmistelija

  • Jokinen Aino, Hallintosihteeri

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 121 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielimen kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Heinämäki Anna-Kaisa, Kilpailukykyjohtaja

Elinvoima- ja osaamislautakunnan kokoukset kevätkaudella 2022 pidetään seuraavasti:

keskiviikko 26.1.2022 klo 16.00, ryhmähuonen1
keskiviikko 16.2.2022 klo 16.00, ryhmähuone 1
keskiviikko  9.3.2022 klo 16.00, ryhmähuone 1
keskiviikko 13.4.2022 klo 16.00, ryhmähuone 1
keskiviikko 11.5.2022 klo 16.00, ryhmähuone 1 ja
keskiviikko  8.6.2022 klo 16.00, ryhmähuone 1.

Tarvittaessa kokouspaikka ja -tapa voi olla myös sähköinen kokous.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jäsenet, varajäsenet, luottamushenkilömuutokset, Näköala ravintola, virastomestari, virkamiehet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)