Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 17.11.2021

§ 132 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Läsnäolo- ja puheoikeudet tässä kokouksessa:

§ 133 opiskelijahuollon päällikkö Marja Nurmi-Vuorinen ja koordinaattori Max Liikka
§ 134 suunnittelupäällikkö Harri Jokinen, kiinteistönomistajan edustaja Tuomas Tamminen ja sisäilma-asiantuntija Laura Pyykkö

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)