Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 17.11.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 135 Varainhoitovuoden 2022 varsinaisella suoritepäätöksellä myönnettävän rahoituksen hakeminen (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:7425/02.04.01/2021

Valmistelija

 • Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kirjeellään 26.10.2021 (VN/27041/2021) ohjeistanut koulutuksenjärjestäjiä vuoden 2022 varsinaisella suoritepäätöksellä jaettavien tavoitteellisten opiskelijavuosien ja myönnettävän perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen hakemisesta sekä muista varainhoitovuoden 2022 rahoituksen määräämiseksi koulutuksen järjestäjiltä edellytettävistä tehtävistä. Ohjekirje on liitteenä.

Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa opiskelijavuosiehdotuksensa, perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta koskeva hakemuksensa sekä muut pyydetyt tiedot opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään 19.11.2021.

Hallituksen vuoden 2022 talousarvioesityksen mukainen ammatillisen koulutuksen määräraha on 1 999 525 000 euroa, josta laskennallisen rahoituksen osuus on 1 984 525 000 euroa ja strategiarahoituksen osuus 15 000 000 euroa. Laskennallisesta rahoituksesta perusrahoituksen osuus on 1 410 168 000 euroa, suoritusrahoituksen osuus 382 905 000 euroa ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 191 452 000 euroa.

Talousarvioesityksen mukaan ammatillisen koulutuksen määräraha kasvaa noin 68,5 milj. eurolla kuluvan vuoden varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Määrärahaa kasvattaa eniten valtion ja kuntien rahoitusosuuksiin tehtävä ammatillisen koulutuksen indeksin (2,6 %) mukainen tarkistus (lisäys yhteensä noin 48 milj.euroa). Opiskelijavuosien lisääminen lähihoitajien koulutukseen hoitajamitoituksen muutokseen varautumiseksi kasvattaa määrärahaa 16 milj. euroa ja oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuva määrärahan asteittainen lisäys 9,5 milj. euroa. Lisäksi oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun lisätään 5 milj. euroa. Määrärahaa pienentää opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin varatun lisärahoituksen väheneminen 10 milj. eurolla.

Tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on 183 200 ov, mikä on 1 500 ov suurempi kuin kuluvana vuonna johtuen lähihoitajakoulutuksen lisäämisestä. Vuodelle 2022 lähihoitajakoulutukseen lisätään noin 1 500 opiskelijavuotta (43 milj. euroa). Työvoimakoulutuksena järjestettävään koulutukseen kohdennetaan vähintään 8 100 opiskelijavuotta. Perusrahoituksesta jaetaan 2,5 milj. euroa harkinnanvaraisena korotuksena työpaikkaohjaajien koulutuksen lisäämiseen ja kehittämiseen. Urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tukemiseen jaetaan perusrahoituksesta 0,5 milj. euroa harkinnanvaraisena korotuksena. 

Varsinaisessa suoritepäätöshaussa on mahdollisuus tehdä ehdotus vuodelle 2022

 • tavoitteellisten opiskelijavuosien määrästä,
 • tavoitteellisiin opiskelijavuosiin sisältyvästä työvoimakoulutukseen kohdennettavista opiskelijavuosista,
 • tavoitteellisiin opiskelijavuosiin sisältyvästä lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen kohdennettavasta opiskelijavuosimäärästä,
 • tarvittaessa perusrahoituksen harkinnanvaraisesta korotuksesta (toiminnan taloudellisten edellytysten turvaaminen, työpaikkaohjaajien koulutuksen lisääminen ja kehittäminen sekä urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tukeminen).

Esitetään, että Tampereen kaupunki hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuoden 2022 suoritepäätöshaussa tavoitteelliseksi opiskelijavuosimääräksi 8800 opiskelijavuotta, josta kohdennetaan työvoimakoulutukseen 254 opiskelijavuotta ja lähihoitajakoulutukseen 55 opiskelijavuotta.

Vuoden 2022 varsinaisessa suoritepäätöshaussa voi hakea myös perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta, jota haetaan seuraavasti:

 • toiminnan taloudellisten edellytysten turvaamiseksi lentokoneasennuksen koulutukseen 250 000 euroa;
 • työpaikkaohjaajien koulutuksen lisäämiseen ja kehittämiseen 250 000 euroa;
 • urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tukemiseen 120.000 euroa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Heinämäki Anna-Kaisa, Kilpailukykyjohtaja

Tampereen kaupunki hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuoden 2022 suoritepäätöshaussa tavoitteelliseksi opiskelijavuosimääräksi 8800 opiskelijavuotta, josta kohdennetaan työvoimakoulutukseen 254 opiskelijavuotta ja lähihoitajakoulutukseen 55 opiskelijavuotta.

Perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena haetaan

 • lentokoneasennuksen koulutuksen järjestämiseen 250 000 euroa, 
 • työpaikkaohjaajien koulutuksen lisäämiseen ja kehittämiseen 250 000 euroa,
 • urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tukemiseen 120 000 euroa.

Johtaja, ammatillinen koulutus valtuutetaan täydentämään hakemuksen perustelut ja tarkemmat kohdennukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Markus Koivula poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Regina Blom, Ari Mäkitalo, Virpi Siiranen, Pirjo A Järvinen, Tuula Hoivala, Kristiina Karppi, Raija Mäkelä, Piritta Haapahuhta, Kati Ylä-Mäihäniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)