Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 17.11.2021

§ 142 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 231 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Kalevan kampukseen 1.1.2020 alkaen, 19.12.2019

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 95 Taklataan korona II -projektin toteuttaminen, 15.10.2021

Palvelupäällikkö, Typ-johtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut
§ 8 Tampereen kaupungin rekrytointipalkkion kielteinen päätös LVI-asennus ja rakennuspalvelu Oy Inkinen & Orsama:lle / V.L., 14.10.2021
§ 9 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen päätös Viikinkiravintola Harald Oy:lle / M.M., 14.10.2021
§ 10 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen päätös Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:lle / E.S., 14.10.2021
§ 11 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen päätös Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:lle / H.S., 14.10.2021
§ 12 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen päätös LVI-asennus ja rakennuspalvelu Oy Inkinen & Orsama:lle / V.L., 14.10.2021
§ 13 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Tappara ry:lle / J.L., 29.10.2021
§ 14 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Tappara ry:lle / E.P., 29.10.2021
§ 15 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Työväen museoyhdistys ry:lle / J.M., 29.10.2021
§ 16 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Työväen museoyhdistys ry:lle / V.P., 29.10.2021
§ 17 Tampereen kaupungin rekrytointipalkkion myöntäminen M-Market Koskikeskukselle / P.S., 29.10.2021

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut
§ 195 Kasvuekosysteemien menestystekijöiden kartoituksen hankinta, 05.11.2021
§ 186 6Aika Osaamo -projektin toteutusajan jatkaminen, 25.10.2021
§ 190 Työllisyys- ja kasvupalveluiden johtoryhmän kokoonpanon päivittäminen, 29.10.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Heinämäki Anna-Kaisa, Kilpailukykyjohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)