Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 1.7.2020

§ 73 Oikaisuvaatimus yksinyrittäjä korona-avustus päätöksestä § 17 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 20-kohta