Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 1.7.2020

§ 75 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Kasvupalvelujohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut
§ 97 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen, 05.06.2020
§ 98 Yksinyrittäjien avustuksenmyöntäminen COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi, 05.06.2020
§ 99 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen, 05.06.2020
§ 100 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen, 05.06.2020
§ 101 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen, 05.06.2020
§ 102 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen, 09.06.2020
§ 103 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen, 11.06.2020
§ 104 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen, 17.06.2020
§ 105 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen, 17.06.2020
§ 106 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen, 17.06.2020
§ 107 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen, 18.06.2020
§ 108 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen, 18.06.2020
§ 109 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen, 18.06.2020
§ 110 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen, 18.06.2020
§ 111 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen, 18.06.2020
§ 112 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen, 18.06.2020
§ 113 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen, 18.06.2020

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 45 Rehtorien ja apulaisrehtorien opetustuntimäärän määrääminen lukuvuodelle 2020-2021, 08.06.2020
§ 48 Living Environment -projektin toteuttamisajan jatkaminen, 15.06.2020
§ 49 TASE - projektin toteutusajan jatkaminen lukiokoulutuksessa, 15.06.2020
§ 50 Monikielisyys ja monikulttuurisuus koulumme voimavarana -projektin toteuttamisajan jatkaminen, 22.06.2020

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut
§ 106 Tampere Talent Ambassador-ohjelman pilotoinnin ja konseptoinnin pienhankinta, 22.06.2020
§ 90 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen TesAsbest Oy:lle / J.K., 04.06.2020
§ 91 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Molok Oy:lle / J.M., 04.06.2020
§ 92 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Iceflake Studios Oy:lle / T.V., 08.06.2020
§ 93 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:lle / M.J., 08.06.2020
§ 94 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Ajan Lukko Oy:lle / J.T., 08.06.2020
§ 95 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Valo-Valmennusyhdistys ry:lle / P.M., 11.06.2020
§ 96 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen GoGoCar Oy:lle / E.O., 11.06.2020
§ 97 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Valo-Valmennusyhdistys ry:lle / T.V., 11.06.2020
§ 98 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen SAWU-säätiö sr:lle / V.M. , 11.06.2020
§ 99 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Radientum Oy:lle / U.A., 11.06.2020
§ 100 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Terrawise Oy:lle / I.I., 11.06.2020
§ 101 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Työväen Museoyhdistys ry:lle / P.E., 15.06.2020
§ 102 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen, 15.06.2020
§ 103 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Aisapojat Oy:lle / N.K., 16.06.2020
§ 104 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Mimet Oy:lle / A.R., 16.06.2020
§ 105 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen mainosherva Oy:lle / N.P., 16.06.2020
§ 107 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Greener Grass Oy:lle / V.S., 22.06.2020
§ 108 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen K&M Vainikainen Oy:lle / J.Ä. jatkopäätös, 23.06.2020
§ 109 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:lle / M.R. jatkopäätös osa 2, 25.06.2020
§ 110 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen J. Railamo Oy:lle / A.K. jatkopäätös, 25.06.2020

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)