Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 22.5.2019

§ 59 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Katsaus elinvoima- ja osaamislautakunnan ajankohtaisiin asioihin:

  • Visit Tampere Oy:n tilannekatsaus (Jari Ahjoharju)
  • Tredu-Kiinteistöjen ja Tredun väliset vuokrasopimukset (Outi Kallioinen)
  • Tredun laatutoiminnan tilannekatsaus (Outi Kallioinen)
  • Tredun aluepalvelumallin toimeenpanon tilannekatsaus ja toimipistekohtaiset kehittämissuunnitelmat, tilannekatsaus (Outi Kallioinen)
  • Tredun talouskatsaus (Outi Kallioinen)
  • Opinnollistaminen ja muu kaupungin sisäinen työllistämistoiminnan kehittäminen (Mikä Itänen ja Sari Pirttiluoto)
  • Tredu-Typa -yhteistyö Hiedanrannassa (Mikä Itänen ja Sari Pirttiluoto)

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Palvelupäällikkö Sari Pirttiluoto oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Päivi Söderström poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)