Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 22.5.2019

§ 58 Läsnäolo- ja puheoikeus 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen:

  • kehitysjohtaja Mika Itänen tämän kokouksen ajaksi
  • matkailujohtaja Jari Ahjoharju (Visit Tampere Oy) ja palvelupäällikkö Sari Pirttiluoto § 59 ajaksi
  • kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari § 60 ajaksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)