Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 22.5.2019

§ 57 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja allekirjoitettavissa sähköisesti viimeistään maanantaina 27.5.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Tuomo Räihä ja Kirsti Viljanen (varalla Jarkko Auvinen).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)