Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 22.5.2019

§ 67 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 20 FinAl 2.0 -projektin budjetin tarkentaminen, 25.04.2019
§ 29 Tampereen lukiokoulutuksen pedagogisen johtamisen kehittäminen -projektin toteuttaminen, 14.05.2019
§ 30 FINAL 2.0 2019-2020 (Finland - Alberta) -projektin toteuttaminen, 14.05.2019

Työllisyysjohtaja, Työllisyydenhoidon palveluyksikkö
§ 101 Oma elämä -ryhmätoiminnan hankinta (sidosyksikköhankinta), 02.05.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)