Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 22.5.2019

§ 64 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 65 Sähkö- ja automaatioalan oppilastyökalujen hankinta Treduun, 26.04.2019
§ 73 Tampereen seudun ammattiopiston opiskelijoiden suoja- ja työvaatteet, 15.05.2019
§ 63 Maahanmuuttajien osaamiskeskus -projektiorganisaation täydentäminen, 18.04.2019
§ 64 Muutos Target-projektin ohjausryhmässä, 23.04.2019
§ 72 Hyvinvointiteknologiaa ammatillisille opettajille -projektin toteuttaminen, 15.05.2019

Oppisopimuspäällikkö, Toisen asteen koulutus
§ 4 Oppisopimuskoulutuksen pienhankinta, Hierojan erikoisammattitutkinto, osatutkinto Kipupotilaan toimintakyvyn edistäminen- tutkintokoulutus, 18.04.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely
Yhteistoiminta-alueen asioiden tultua käsitellyksi Raimo Kouhia, Minna Löytty-Rissanen, Juho Ojares ja Kirsti Turkia poistuivat kokouksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)