Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 22.5.2024

§ 54 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Ajankohtaiset:

  • Vuoden 2025 toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohdat / Tuomas Huhtala
  • TE-uudistuksen ajankohtaiset / Regina Saari ja Pauliina Laisi
  • Ekosysteemisopimuksen kauden 2024–2027 valmistelutilanne / Irene Impiö

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Heinämäki Anna-Kaisa, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Tuomas Huhtala ja Pauliina Laisi olivat läsnä kokouksessa ja poistuivat kokouksesta omien asioiden esittelyjen jälkeen.

Merve Caglayan ja Reijo Koskela saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana. Milla Lehti, Ari Wigelius, Susanna Saarinen ja Venla Taubert poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Kokouksessa pidettiin 5 min. tauko.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)