Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 22.5.2024

§ 59 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 36 Muutos Tammerkosken lukion opetussuunnitelmaan 2021, 23.04.2024
§ 37 Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen 2024-2025 -projektin toteuttaminen Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa, 26.04.2024
§ 40 Muutos Tammerkosken lukion opetussuunnitelmaan 2021, 06.05.2024
§ 41 Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen ja Ylöjärven lukion koulutuspalvelusopimus verkkotarjottimen kautta suoritettavista opintojaksoista, 14.05.2024
§ 42 Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen ja Kalevan lukion koulutuspalvelusopimus verkkotarjottimen kautta suoritettavista opintojaksoista, 14.05.2024
§ 43 Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen ja Kangasalan lukion koulutuspalvelusopimus verkkotarjottimen kautta suoritettavista opintojaksoista, 14.05.2024
§ 44 Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen ja Lempäälän lukion koulutuspalvelusopimus verkkotarjottimen kautta suoritettavista opintojaksoista, 14.05.2024
§ 45 Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen ja Nokian lukion koulutuspalvelusopimus verkkotarjottimen kautta suoritettavista opintojaksoista, 14.05.2024
§ 46 Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen ja Oriveden lukion koulutuspalvelusopimus verkkotarjottimen kautta suoritettavista opintojaksoista, 14.05.2024
§ 47 Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen ja Tampereen yliopiston normaalikoulun lukion koulutuspalvelusopimus verkkotarjottimen kautta suoritettavista opintojaksoista, 14.05.2024
§ 48 Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen ja Pälkäneen lukion koulutuspalvelusopimus verkkotarjottimen kautta suoritettavista opintojaksoista, 14.05.2024
§ 49 Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen ja Tampereen steinerkoulun lukion koulutuspalvelusopimus verkkotarjottimen kautta suoritettavista opintojaksoista, 14.05.2024
§ 50 Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen ja Tampereen yhteiskoulun lukion koulutuspalvelusopimus verkkotarjottimen kautta suoritettavista opintojaksoista, 14.05.2024
§ 51 Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen ja Pirkkalan yhteislukion koulutuspalvelusopimus verkkotarjottimen kautta suoritettavista opintojaksoista, 14.05.2024
§ 53 Aikuisten lukiokoulutuksen saavutettavuuden ja laadun kehittäminen -projektin budjettimuutoksen hyväksyminen, 16.05.2024

Palvelupäällikkö, Kohtaanto-palvelut 2
§ 7 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen päätös Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry:lle / I.A., 25.04.2024
§ 8 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Elävä Kaupunki ELKA ry:lle (T.R.), 07.05.2024

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut
§ 53 Maahanmuuttajien neuvontapalvelujen hankintasopimuksen irtisanominen, 15.05.2024
§ 54 Maahanmuuttajien neuvontapalvelujen hankinta pienhankintana, 15.05.2024
§ 44 Suostumus työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) mukaisiin tehtäviin siirtämiseen, 21.04.2024
§ 47 Suostumus työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) mukaisiin tehtäviin siirtämiseen, 02.05.2024

Työllisyyspalvelujen johtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut
§ 1 TYKAS 24/7/365 ICT-projektin toteuttaminen työllisyys- ja kasvupalveluissa, 30.04.2024

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Heinämäki Anna-Kaisa, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)