Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 22.5.2024

§ 57 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 101 Keskiraskaan kuormatraktorin hankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 22.04.2024
§ 102 Puutavarayhdistelmän hankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 22.04.2024
§ 119 Johtoryhmän valmennuksen pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 06.05.2024
§ 107 Opiskelijamaksun perimättä jättäminen Tampereen seudun ammattiopistossa, 02.05.2024
§ 100 Korjausrakentamisen Osaamispolku -projektin toteuttaminen Tredussa, 22.04.2024
§ 123 Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ja Siun soten välisen koulutusyhteistyösopimuksen hyväksyminen, 08.05.2024
§ 125 Sopimus yrityskoordinaattoripalveluiden kustannusten jakamisesta Tredun ja Nokian kaupungin välillä, 15.05.2024
§ 126 Ikea Oy:n ja Tredun yhteistyösopimus Lempäälän asuntomessukohteen sisustamisessa ja näytteillä pitämisessä, 15.05.2024
§ 127 Nokian kaupungin ja Tredun välinen tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen kuntakohtainen erillissopimus lukuvuodelle 2024-2025, 15.05.2024
§ 130 Taitaja2024-ammattitaitokilpailun pääyhteistyökumppanisopimuksen hyväksyminen, 15.05.2024
§ 131 Ylöjärven lukion ja Tredun välinen sopimus Ylöjärven Koulutuskeskus Valon tieto- ja kirjastopalveluiden kustannusten jakamisesta, 15.05.2024
§ 132 Sopimus yrityskoordinaattoripalveluiden kustannusten jakamisesta Tredun ja Kangasalan kaupungin välillä, 15.05.2024

Kehitysjohtaja, ammatillinen koulutus
§ 12 Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen 2024-2025 -projektin toteuttaminen Tredussa, 25.04.2024

Koulutusjohtaja, Hervannan kampus
§ 16 Traktorin pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 30.04.2024

Koulutusjohtaja, Kalevan kampus
§ 13 Rakennustelineiden pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 23.04.2024

Koulutuspäällikkö, Kalevan kampus 4
§ 1 Palvelusopimus hätäensiapukoulutuksen myynnistä Nokian kaupungille, 14.05.2024

Koulutuspäällikkö, Kalevan kampus 6
§ 4 Tredun ja Tampereen Kovakivi Oy:n välisen koulutuspalvelusopimuksen hyväksyminen, 29.04.2024

Koulutuspäällikkö, Pyynikin kampus 6
§ 1 Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ja Pirkanmaan hyvinvointialueen välisen mielenterveysosaamisen vahvistamiskoulutusta koskevan palvelusopimuksen hyväksyminen, 08.05.2024

Koulutuspäällikkö, Pyynikin kampus 7
§ 2 Tredun ja Keiturin Sote Oy:n välisen koulutuspalvelusopimuksen hyväksyminen, 15.05.2024

Oppisopimuspäällikkö, Toisen asteen koulutus
§ 1 Oppisopimuskoulutuksen pienhankinta, energia-alan ammattitutkinto, 19.04.2024

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Heinämäki Anna-Kaisa, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely
Veijo Niemi, Jari Tuominen, Tapani Vainio ja Reijo Koskela poistuivat kokouksesta päätöksen jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)