Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 22.6.2021

§ 75 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Katsaus elinvoima- ja osaamislautakunnan ajankohtaisiin asioihin:

  • Tredun palveluverkkokatsaus / suunnittelupäällikkö Harri Jokinen
  • Tredun ajankohtaiskatsaus / Outi Kallioinen
  • Yhteishaun tilanne / Tuija Ylöniemi
     

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Harri Jokinen oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.
Juho Ojares saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)