Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 22.6.2021

§ 74 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa myönnetään suunnittelupäällikkö Harri Jokiselle §:ssä 75 ja Tampereen lyseon lukion rehtori Jaana Niemiselle ja hankearkkitehti Kristiina Koskiaholle §:ssä 83.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)