Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 22.6.2021

§ 84 Oikaisuvaatimus rekrytointilisäpäätöksestä § 84 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta