Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 22.6.2021

§ 85 Oikaisuvaatimus rekrytointipalkkion päätöksestä § 82 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta