Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 22.6.2021

§ 81 Tiedotusaineisto (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:7623/00.01.03/2020

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat asiat:

  • Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan muutos 01.08.2021 alkaen, opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 21.5.2021.
  • Ote: Pä​ä​tö​s hankintaoikaisuvaatimukseen ja kuntalain mukaiseen oikaisuvaatimukseen: Hiljaisten toimisto-​/työ​tilojen pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, oikaisuvaatimus ja hankintaoikaisu.
  • Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen järjestäjille koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021-2023, valtionavustushaku.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Esittelijä lisäsi pöytäkirjalle liitteen, joka oli toimitettu esityslistan julkaisun jälkeen. Lisätty liite oli asian käsittelyn pohjana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)