Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 22.6.2021

§ 86 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 55 Toisen asteen koulutuksen päihteettömyyssuunnitelman 2021-2024 käyttöönotto lukiokoulutuksessa, 28.05.2021
§ 57 Go lukiot&​ Tredu Go! -​ projektin toteutusajan jatkaminen lukiokoulutuksessa, 08.06.2021
§ 62 Language Diversity in Europe -projektin mandaatin hyväksyminen, 08.06.2021
§ 66 EXCALIBUR –projektin mandaatin hyväksyminen, 11.06.2021

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut
§ 102 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen People Cloud Oy:lle / N.M., 20.05.2021
§ 103 Tampereen kaupungin rekrytointipalkkion myöntäminen Terrawise Oy:lle / I.I., 20.05.2021
§ 106 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen päätös Työväen museoyhdistys ry :lle / T.N. , 21.05.2021
§ 110 Tampereen kaupungin rekrytointipalkkion myöntäminen Valoram Oy:lle / M.O., 27.05.2021
§ 111 Suostumus työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) mukaisiin tehtäviin siirtämiseen, 31.05.2021
§ 113 Suostumus työ​llisyyden edistä​misen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) mukaisiin tehtä​viin siirtä​miseen, 03.06.2021
§ 115 Suostumus työ​llisyyden edistä​misen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) mukaisiin tehtä​viin siirtä​miseen, 03.06.2021
§ 116 Tampereen kaupungin rekrytointipalkkion kielteinen päätös Asia Exchange Oy:lle / P.R., 03.06.2021
§ 117 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen päätös Asia Exchange Oy:lle / P.R., 03.06.2021
§ 118 Suostumus työ​llisyyden edistä​misen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) mukaisiin tehtä​viin siirtä​miseen, 07.06.2021
§ 120 Työllisyys- ja kasvupalveluiden johtoryhmän kokoonpanon päivittäminen, 11.06.2021
§ 121 Tampereen kaupungin rekrytointipalkkion myöntäminen Ukemix Logistics Ky:lle / M.A., 14.06.2021
§ 122 Tampereen kaupungin rekrytointipalkkion myöntäminen Tampere Startup Hub Oy:lle / L.K., 14.06.2021
§ 123 Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelman Tampereen aluepilotin toteuttaminen, 14.06.2021
§ 124 Yhteistyösopimus alkavan yrittäjän palveluohjelman integraattorimallin hankinnasta , 15.06.2021
§ 125 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Ukemix Logistics Ky:lle / I.G., 15.06.2021
§ 126 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Ukemix Logistics Ky:lle / R.H., 15.06.2021
§ 127 Tampereen maahanmuuttajien kansainvä linen osaamiskeskus (OSKE)
§ 128 Alkavan yrittä jä n palveluohjelman integraattorimallin hankinta

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely
Esittelijä lisäsi viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat § 127 Tampereen maahanmuuttajien kansainvä linen osaamiskeskus (OSKE) ja § 128 Alkavan yrittä jä n palveluohjelman integraattorimallin hankinta. Päätökset olivat asian käsittelyn pohjana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)