Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 22.6.2021

§ 82 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 155 Oppisopimuskoulutuksen pienhankinta, Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto (OPH-2624-2017) Urheiluseurat, 27.05.2021
§ 157 Kieltenopetusohjelman pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, hankinnan keskeyttäminen, 28.05.2021
§ 158 Kuorma-auton hankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 28.05.2021
§ 147 Finn-Net-verkoston yhteistyösopimuksen hyväksyminen, 24.05.2021
§ 152 Retee ja Reilu Tredu -projektin omarahoitukseen sitoutuminen, 26.05.2021
§ 156 Hakemus liikenteen palveluista annetun lain mukaisen ammattipätevyyskokeen koemallin toteuttajaksi, 27.05.2021
§ 167 Tyrskyn sisarhanke -projektin yhteistyösopimuksen hyväksyminen ja vastuullisen hoitajan muutos, 01.06.2021
§ 175 Opiskelijapalvelujen päälliköiden ja opintoasiainjohtajan varahenkilöt 4.6.2021 alkaen, 04.06.2021
§ 188 Sumino Oy:n ja Tampereen seudun ammattiopiston välisen koulutusyhteistyötä koskevan aiesopimuksen hyväksyminen, 16.06.2021
§ 189 Roboboost-​projektin toteutusajan jatkaminen, 16.06.2021
§ 190 Uusi kasvu syntyy verkostoissa -projektin Tredun vastuullisen hoitajan nimeäminen, 16.06.2021
§ 194 Hakemus taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksen ja taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutuksen järjestäjäksi, 17.06.2021
§ 195 Oppimiskylä-projektin yhteistyökumppaneiden sopimusten hyväksyminen, 17.06.2021

Kehitysjohtaja, ammatillinen koulutus
§ 27 Tehdassaaren kiertotalouden ekosysteemi -projektin aiesopimuksen hyväksyminen, 02.06.2021
§ 28 OHJUS - Ohjaamisen sietämätön keveys projektin vastuullisen hoitajan nimeäminen, 10.06.2021
§ 29 Go lukiot& Tredu Go! -projektin toteutusajan jatkaminen Tredussa, 11.06.2021
§ 30 VACCINE-​VET and COVID-​era challenges in inclusion of special needs students -​projektin toteuttaminen ja sopimuksen hyväksyminen, 11.06.2021
§ 31 Tehdassaaren kiertotalouden ekosysteemi -projektin päivitetyn aiesopimuksen hyväksyminen, 16.06.2021
§ 32 Vertaisoppimista tukevan verkkoalustan pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon

Koulutusjohtaja, Hervannan kampus
§ 14 Henkilönostimen pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 24.05.2021
§ 27 Muotoonleikkaavan tulostimen ja laminaattorin pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, hankinnan keskeyttäminen, 14.06.2021

Koulutusjohtaja, Kalevan kampus
§ 15 Päätös hankintaoikaisuvaatimukseen ja kuntalain mukaiseen oikaisuvaatimukseen: Hiljaisten toimisto-/työtilojen pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 31.05.2021
§ 16 Umpikorillisen kevytkuorma-auton pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 31.05.2021
§ 19 Retkeilyauton pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 09.06.2021
§ 20 Manuaalisorvin pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 10.06.2021
§ 38 Taitaja 9 -kilpailujen kustannusten suorittaminen Tampereen seudun ammattiopistossa, 11.12.2020

Koulutuspäällikkö, Pyynikin kampus
§ 1 Sointu Senioripalvelut Oy:n työntekijöiden koulutusta koskevan sopimuksen hyväksyminen, 21.05.2021

Oppisopimuspäällikkö, Toisen asteen koulutus
§ 4 Oppisopimuskoulutuksen pienhankinta, Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto Tayserva, 21.05.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely
Esittelijä lisäsi viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat § 32 Vertaisoppimista tukevan verkkoalustan pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon ja § 195 Oppimiskylä - projektin yhteistyö kumppaneiden sopimusten hyvä ksyminen, jotka oli toimitettu esityslistan lähettämisen jälkeen. Päätökset olivat asian käsittelyn pohjana.

Raimo Kouhia, Leo Lähde, Juho Ojares, Päivi Söderström ja Kirsti Turkia poistuivat kokouksesta päätöksen jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)