Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 22.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 79 Vuodelle 2019 myönnetyn ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen loppuraportti (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:960/02.04.01/2019

Valmistelija

  • Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja kehitysjohtaja Tuula Hoivala, puh. 050 329 5711, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungille, Tampereen seudun ammattiopistolle on myönnetty vuoden 2019 strategiarahoitusta 

• Tilojen ja laitteiden käytön uudistamiseen 500 000 euroa.
• Ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistamiseen 700 000 euroa.
• Lentokoneasennuksen ammatillisen koulutuksen valtakunnalliseen kehittämiseen 200 000 euroa. 

Loppuraportti strategiarahoituksen käytöstä tulee antaa opetus-ja kulttuuriministeriöön 31.8.2021 mennessä. 

Tilojen ja laitteiden käytön uudistaminen (500 000 euroa) 

Hankkeen keskeisiä tuloksia ovat muun muassa

• Tredun Koivistontien ja Åkerlundinkadun toimipisteistä luovuttiin.
• Hepolamminkadun, Sammonkadun ja Ajokinkujan toimipisteitä uudistettiin siten, että toimipisteisiin muuttaneiden alojen oppimisympäristöt ovat tarkoituksenmukaisia ja monikäyttöisiä, ja siten tukevat ja edistävät alojen toimintaa sekä kehittymistä. Toimenpiteet edesauttoivat toimipisteiden käyttöasteen kasvamista huomattavasti. Tämä näkyy pitkällä aikavälillä alenevina kiinteistökustannuksina. Toimintojen keskittäminen edellä mainittuihin toimipisteisiin on edistänyt alojen synergiaa ja yhteistyötä.

Lopulliset hankkeen kustannukset saadaan hankekauden päätyttyä, mutta arvioidaan, että kustannukset toteutuvat myönnetyn strategiarahoituksen suuruisina. 

Ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistaminen (700 000 euroa)

Hankkeen keskeisiä tuloksia ovat muun muassa

• Henkilöstön digiosaaminen lisääntyi etäopetuksessa ja ohjauksessa.
• Vertaismentoritoiminta uudistettiin ja vakiinnutettiin.
• Moodle- ja Teams-alustoille rakennettiin henkilöstön ohjeistuksen portaaliksi ja osaamisen kehittämisen toimintaympäristöksi JokaOpe-kokonaisuus. Opiskelijoille rakennettiin ohjepankiksi JokaOpiskelija-kokonaisuus.
• Työelämäopettajuutta kehitettiin kahdeksalla koulutusalalla. Palvelualojen työpaikkaohjaajille rakennettiin alakohtainen verkkokoulutusmalli.
• Hankkeen alussa ja lopussa tehtyjen itsearviointikyselyjen perusteella henkilöstön ohjausosaaminen parantui opiskelijan työelämäoppimisen ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) ohjauksessa.

Lopulliset hankkeen kustannukset saadaan hankekauden päätyttyä, mutta arvioidaan, että kustannukset toteutuvat myönnetyn strategiarahoituksen suuruisina. 

Lentokoneasennuksen ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen (200 000 euroa)

Hankkeen keskeisiä tuloksia ovat muun muassa:

• Nykyaikaisten ilma-alusten digitaalisia järjestelmiä mallintavia simulaattoreita hankittiin ja kehitettiin eteenpäin.
• Huolto-organisaatiota simuloivaa oppimisympäristöä uudistettiin ja luotiin siihen liittyvä huolto-organisaation käsikirja.
• Huollonhallintajärjestelmä päivitettiin ja luotiin uusia käytännön harjoituksia uudistettuun oppimisympäristöön.
• PART-66 koejärjestelmää kehitettiin lentokoneasennuksen koulutuksenjärjestäjien yhteistyöverkoston käyttöön.

Lopulliset hankkeen kustannukset saadaan hankekauden päätyttyä, mutta arvioidaan, että kustannukset toteutuvat myönnetyn strategiarahoituksen suuruisina. 

Loppuraportti tulee toimittaa ministeriöön kirjepostina 31.8.2021 mennessä ja postin kulun viive tulee ottaa huomioon toimituksessa. Tästä syystä esitetään, että johtaja, ammatillinen koulutus valtuutetaan täydentämään ja allekirjoittamaan loppuraportti, ja että loppuraportti  tuodaan tiedoksi lautakunnan elokuun kokoukseen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Opetus- ja kulttuuriministeriölle toimitettava vuoden 2019 strategiarahoitushankkeiden loppuraportti merkitään tiedoksi. 

Johtaja, ammatillinen koulutus valtuutetaan täydentämään ja allekirjoittamaan loppuraportti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tuula Hoivala, Anne Haapalehto, Marjukka Pirinen, Anne Nousiainen, Noora Suorsa, Raija Mäkelä, Regina Blom, Ari Mäkitalo, Virpi Siiranen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)