Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 26.5.2021

§ 66 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Katsaus elinvoima- ja osaamislautakunnan ajankohtaisiin asioihin:

  • Tredun ajankohtaiskatsaus / Outi Kallioinen
  • Pirkanmaan työllisyyden edistämisen kuntakokeilun ja pysyvän kuntapohjaisen työllisyyspalvelumallin valmistelun tilannekatsaus /Regina Saari
  • Yrittäjyyspalvelujen tilannekatsaus / Irene Impiö

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Vesa Eskola, Johanna Roihuvuo ja Jaakko Stenhäll saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Puheenjohtajana tästä eteenpäin toimii Jaakko Stenhäll.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)