Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 26.5.2021

§ 67 Elinvoima- ja osaamislautakunnan syyskauden ensimmäisen kokouksen ajankohta (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:5791/00.00.03/2020

Valmistelija

  • Aittala Pauliina, Hallintokoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintokoordinaattori Pauliina Aittala, puh. 040 801 6119, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 121 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielimen kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti 18.11.2020 § 118 kevätkauden kokousajankohdista. Päätöksen mukaisia kokouksia on jäljellä vielä tiistaina 22.6.2021 pidettävä kokous.

Kaupunginvaltuusto valitsee uudet lautakunnat elokuun kokouksessaan. Kuntavaalien siirron ja lautakunnan toimikauden jatkumisen vuoksi on syytä päättää uuden elinvoima- ja osaamislautakunnan ensimmäisen kokouksen ajankohdaksi tiistai 31.8.2021. Kokouksessa päätetään mm. syyskauden 2021 kokousajankohdista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Uuden toimielimen ensimmäinen kokous pidetään Tammerkoski-salissa tai sähköisenä kokouksena tiistaina 31.8.2021 alkaen klo 16.00.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Luottamushenkilömuutokset, Virastomestarit, Tiia Joki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)