Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 26.5.2021

§ 68 Tiedotusaineisto (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:7623/00.01.03/2020

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat asiat:

  • Opetus- ja kulttuuriministeriön hylkäävä päätös 15.4.2021, VN/2404/2021-OKM-3, Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan muutos, Tutkintokieleksi englanti luontoalan ammattitutkintoon.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 12.5.2021, VN/4469/2021-OKM-124, Varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetystä perusrahoituksesta päättäminen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin ja vuoden 2021 ensimmäisen lisätalousarvion määrärahasta päättäminen koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin (vuoden 2021 ensimmäinen lisäsuoritepäätös).

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)