Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 26.5.2021

§ 71 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kasvupalvelujohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut
§ 1 Yksinyrittäjän korona-avustuksen takaisinperintä, Big Ben Oy, 07.05.2021
§ 2 Yksinyrittäjän korona-avustuksen takaisinperintä Big Ben Oy, 07.05.2021

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 49 Lukiokoulutuksen tilausoikeudet 5.5.2021 alkaen toistaiseksi, 05.05.2021
§ 52 PLURICLIL -projektin toteuttaminen ja sopimuksen hyväksyminen, 19.05.2021
§ 53 Muutos Tampereen aikuislukion opetussuunnitelmaan 2021, 19.05.2021

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut
§ 84 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen päätös Konehuolto Happonen Oy:lle/ A.V., 23.04.2021
§ 85 Suostumus työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) mukaisiin tehtäviin siirtämiseen, 26.04.2021
§ 87 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Tammer Brands Oy:lle / S.N., 27.04.2021
§ 91 Älykkäät koneet -ekosysteemin kansainvälisen kärkiaseman kirkastaminen -hankkeeseen osallistuminen, 28.04.2021
§ 92 Digitaalisten terveysratkaisujen innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemi TILE - hankkeen rahoittamiseen osallistuminen, 28.04.2021
§ 93 Suostumus työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) mukaisiin tehtäviin siirtämiseen, 29.04.2021
§ 94 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen SolidiaTilit Oy:lle / T.H., 06.05.2021
§ 95 Suostumus työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) mukaisiin tehtäviin siirtämiseen, 06.05.2021
§ 96 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Työväen Museoyhdistys Ry:lle / K.K. (jatkopäätös), 10.05.2021
§ 97 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen päätös Työväen Museoyhdistys Ry:lle / J.H., 10.05.2021
§ 98 Tampereen kaupungin rekrytointipalkkion myöntäminen Wuotech Oy:lle / J.M., 12.05.2021
§ 99 Uusi kasvu syntyy verkostoissa -hankeen toteuttaminen Työllisyys- ja kasvupalveluissa, 17.05.2021
§ 100 Suostumus työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) mukaisiin tehtäviin siirtämiseen, 18.05.2021

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)