Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 26.5.2021

§ 69 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 139 Tredun opiskelijoiden suoja- ja työvaatteiden puitejärjestelysopimusta koskevan option käyttäminen , 12.05.2021
§ 140 Media-alan ammattitutkinto -koulutuksen pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, lähijakson lisäys, 17.05.2021
§ 111 Muistiotositteiden laatimiseen oikeuttaminen Tampereen seudun ammattiopistossa, 26.04.2021
§ 126 Tampereen seudun ammattiopisto Tredun vuosisuunnitelman 2021 muuttaminen, 30.04.2021
§ 108 Tampereen seudun ammattiopiston kerhotoiminta kevätlukukaudella 2021 , 26.04.2021
§ 112 Työllisyyden kuntakokeilun tukeminen -projektin projektityöryhmän täydentäminen, 27.04.2021
§ 113 Oppimiskylä​-​projektin yritysyhteistyö​sopimuksen hyvä​ksyminen, 27.04.2021
§ 125 Opiskelijapalvelujen päälliköiden ja opintoasiainjohtajan varahenkilöt 1.5.2021 alkaen, 30.04.2021

Kehitysjohtaja, ammatillinen koulutus
§ 21 Luonnonhoidon virtuaalisen oppimisympäristö LuHon päivitys ja ylläpito -projektin toteutusajan jatkaminen, 04.05.2021
§ 22 ARVETI4.0 - Augmented Reality in Vocational Education and Training in the context of Industry 4.0 -projektin omarahoitusosuuden lisäys, 07.05.2021
§ 23 FULVET-projektin mandaatin hyväksyminen, 18.05.2021
§ 24 Sotenet Mobility with Eurocom Smart 2019-​2021 -​projektin toteutusajan jatkaminen Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa, 18.05.2021
§ 25 DigiFMO - Digimetsätyönopastaja pilottihankkeen toteuttaminen ja sopimuksen hyväksyminen, 18.05.2021
§ 26 SOTENET goes with EurocomSmart 2020 -projektin toteutusajan jatkaminen Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa, 18.05.2021

Koulutusjohtaja, Pyynikin kampus
§ 16 Hammashoidon hoitokoneiden pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 30.04.2021
§ 17 Tredun ja Tampereen konservatorion välisen yhteistyösopimuksen hyväksyminen, 12.05.2021

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely
Raimo Kouhia, Leo Lähde, Minna Löytty-Rissanen, Juho Ojares, Päivi Söderström ja Kirsti Turkia poistuivat kokouksesta päätöksen jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)