Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 26.8.2020

§ 85 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Katsaus elinvoima- ja osaamislautakunnan ajankohtaisiin asioihin:

  • Katsaus vuoden 2021 talousarvioon
  • Työllisyyskokeilun valmistelun tilanne / Regina Saari
  • Kesän 2020 matkailun ja keskustan elävöittämishankkeen kuulumiset / Anna-Kaisa Heinämäki
  • Tredun ajankohtaiskatsaus / Outi Kallioinen
  • Lukiokoulutuksen ajankohtaiskatsaus / Jorma Suonio

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Raimo Kouhia, Leo Lähde, Juho Ojares, Päivi Söderström ja Kirsti Turkia saapuivat kokoukseen asian käsittelyn alussa.
Johtaja Teppo Rantanen poistui kokouksesta asian käsittelyn alussa. Työllisyysjohtaja Regina Saari on esittelijänä lopuissa pykälissä.
Kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki ja kaupunginhallituksen edustaja Ari Wigelius poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)