Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 26.8.2020

§ 83 Oikaisuvaatimus yksinyrittäjä korona-avustus päätöksestä § 111 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 20-kohta