Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 26.8.2020

§ 89 Tiedotusaineisto (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:2545/00.01.03/2020

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat asiat:

  • Kaupunginvaltuusto 15.06.2020 § 78: Ammatillista koulutusta koskevan yhteistoiminta-alueen sopimuksen hyväksyminen

  • Opetus- ja kulttuuriministeriö 15.6.2020 (VN/13512/2020) Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan muutos 1.8.2020 lukien

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Saari Regina, Työllisyysjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)