Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 26.8.2020

§ 84 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Kasvupalvelujohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut
§ 114 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen, 01.07.2020
§ 115 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen, 01.07.2020
§ 116 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen, 02.07.2020
§ 118 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen, 07.08.2020
§ 119 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen, 11.08.2020
§ 120 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen, 11.08.2020
§ 121 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen, 11.08.2020
§ 122 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen, 11.08.2020
§ 123 Yksinyrittäjien avustuksenmyöntäminen COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi, 12.08.2020
§ 124 Yksinyrittäjien avustus COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi, 12.08.2020
§ 125 Yksinyrittäjien avustus COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi, 12.08.2020
§ 126 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen, 14.08.2020
§ 127 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen, 14.08.2020
§ 128 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen, 17.08.2020
§ 130 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen, 20.08.2020
§ 131 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen, 20.08.2020
§ 117 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen, 21.8.2020

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 52 Tampereen lyseon lukion opiskelijoiden Cambridgen matkan peruuntuminen ja korvaukset, 05.08.2020

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut
§ 111 Tampereen kaupungin rekrytointipalkkion myöntäminen Ukemix järjestyksenvalvonta Oy:lle / A.A-Z., 30.06.2020
§ 112 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Ukemix Logistics Ky:lle / S.O., 30.06.2020
§ 113 Tampereen kaupungin rekrytointipalkkiopäätös Ukemix logistics Oy:lle / M. A-Z., 01.07.2020
§ 114 Tampereen kaupungin rekrytointipalkkion myöntäminen Ukemix järjestyksenvalvonta Oy:lle / A.F., 02.07.2020
§ 115 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:lle / M.M. jatko, 07.07.2020
§ 116 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Työväen Museoyhdistys ry:lle / M.H., 07.07.2020
§ 117 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Tampereen Tiivisteteollisuus Oy:lle / B.V. jatkopäätös, 09.07.2020
§ 118 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Setlementti Tampere ry:lle / S.S. jatkopäätös, 09.07.2020
§ 119 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Viola-kotiyhdistys ry:lle / S.K. jatkopäätös, 09.07.2020
§ 120 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:lle / P.K. jatkopäätös, 15.07.2020
§ 121 Tampereen kaupungin rekrytointipalkkion myöntäminen GOGO Liikuntakeskus Oy:lle / V.H., 16.07.2020
§ 122 Tampereen kaupungin rekrytointipalkkion myöntäminen K&M Vainikainen Oy:lle / J.Ä., 16.07.2020
§ 123 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Hissiryhmä L&L Oy:lle / J.V., 17.07.2020
§ 124 International Tampere Hub 2 -hankkeen toteuttaminen ja ohjausryhmän nimeäminen, 18.08.2020

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely
Viestintäsuunnittelija Johanna Toivanen, nuorisovaltuuston edustajat Lotta Liuhamo ja Arttu Vuori saapuivat kokoukseen asian käsittelyn alussa.

Esittelijä lisäsi lautakunnan käsittelyyn seuraavan kasvupalvelujohtaja Irene Impiön päätöspöytäkirjan:
§ 117 Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämättä jättäminen, 21.8.2020

Puheenjohtaja totesi näin muutetun esityksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)